Zavratec 1b

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Sevnica
Koncesionar
GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj
Dolenji Boštanj 66A
8294 Boštanj
matična št. 5538645000, davčna št. SI43763189
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,6206 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-43/2013
27. 03. 2017 - 27. 03. 2038
Uradni list
52/16, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS