Zavratec 1b


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
293,518 m3
Municipality
Sevnica
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
2.6206 ha
Pit bottom
255 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2016
5538645000
SI 43763189
GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj
GRADNJE d.o.o. Boštanj
Dolenji Boštanj 66A, 8294 Boštanj

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije, izkoriščanje zalog tehničnega kamna v pridobivalnem prostoru Zavratec 1b ter sanacija degradiranih površin, št. 6-01/2013-05

© 2024 - MNVP, made by GeoZS