Pleterje P2b – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (5. 02. 2016-5. 02. 2022)
Občina
Kidričevo
Koncesionar
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Zagrebška cesta 49A
2250 Ptuj
matična št. 5143284000, davčna št. SI25247506
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,6774 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-4/2013 - širitev
5. 02. 2016 - 5. 02. 2022
Uradni list
5/15, zap. št. 12
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS