Pleterje P2b

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (10.9.2013-10.9.2023)
Občina
Kidričevo
Koncesionar
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Zagrebška cesta 49A
2250 Ptuj
matična št. 5143284000, davčna št. SI25247506
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,6539 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-27/2011-DE/13 - osnovni prostor
10. september 2013 - 10. september 2023
Uradni list
30/12, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS