Stari Grad 4

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (3.2.2015-3.2.2023)
Občina
Krško
Koncesionar
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2A
8270 Krško
matična št. 5156572000, davčna št. SI82719241
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
15,7802 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-29/2013
3. februar 2015 - 3. februar 2023
aneks: dodatek št.1
25. april 2018
Uradni list
36/14, zap. št. 9
71/14, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS