Stari Grad 4


Mining right to
exploitation
Mineral resource
gravel
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
962,000 m3 (mined reserves)
Municipality
Mestna občina Krško
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
15.7802 ha
Pit bottom
137 m
Download map (pdf)

Mined reserves were published in a decree.

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2024
ni koncesionarja
2016
5156572000
SI 82719241
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
KOSTAK d.d.
Leskovška cesta 2A, 8270 Krško
2014
5156572000
SI 82719241
KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
KOSTAK d.d.
Leskovška cesta 2A, 8270 Krško

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine proda v gramoznici Stari grad 4, št. 10/2012-PB z dne julij 2012, maj 2014

© 2024 - MNVP, made by GeoZS