Stari Grad 3b

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (7.8.2013-7.8.2021)
Občina
Krško
Koncesionar
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2A
8270 Krško
matična št. 5156572000, davčna št. SI82719241
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,7078 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-3/2012-15
7. avgust 2013 - 7. avgust 2021
aneks: dodatek št.1
28. avgust 2017
Uradni list
17/13, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS