Stari Grad 3b


Mining right to
exploitation
Mineral resource
gravel
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
315,000 m3
Municipality
Mestna občina Krško
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
5.7078 ha
Pit bottom
137 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2016
5156572000
SI 82719241
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
KOSTAK d.d.
Leskovška cesta 2A, 8270 Krško
2013
5156572000
SI 82719241
KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
KOSTAK d.d.
Leskovška cesta 2A, 8270 Krško

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine proda v gramoznici Stari grad 3B, št. 19/2012-PB, september 2012

© 2024 - MNVP, made by GeoZS