Ušenišče 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
apnenec za industrijske namene in tehnični kamen - apnenec (17.2.2016-17.2.2066)
Občina
Moravče
Koncesionar
IAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o.
Kresnice 14
1281 Kresnice
matična št. 5460069000, davčna št. SI53114680
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
14,4422 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-3/2011-DE
17. februar 2016 - 17. februar 2066
Uradni list
17/13, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS