Ušenišče 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
industrial limestone and crushed stone - limestone
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
3,213,375 m3
Municipality
Moravče
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
14.4422 ha
Pit bottom
728 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2013
5460069000
SI 53114680
IAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o.
IAK d.o.o.
Kresnice 14, 1281 Kresnice

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, Apnenec za industrijske namene in tehnični kamen - apnenec v kamnolomu Ušenišče, št. 2876, april 2013

© 2024 - MNVP, made by GeoZS