Bučka – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (8.3.2013-8.3.2051)
Občina
Škocjan
Koncesionar
AVTOPREVOZNIŠTVO - TGM - MKI JOŽEF TOMAŽIN S.P.
Površje 4
8274 Raka
matična št. 5151612000, davčna št. SI79643434
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,1243 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-3/2012-DE - širitev
8. marec 2013 - 8. marec 2051
Uradni list
68/12, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS