Poljčane

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (18.12.2001-18.12.2021)
Občina
Poljčane
Koncesionar
TRIK kamenine d.o.o.
Sv. Florijan 120
3250 Rogaška Slatina
matična št. 5336686000, davčna št. SI50627554
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
22,6053 ha
Dovoljenje
dopolnilno dovoljenje: 3/14-351-27/76
27. september 1978
dovoljenje za izkoriščanje: 3/5-351-
26. november 1975
dopolnilno dovoljenje: 3/5-351-94/95
13. februar 1995
delna odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-9/2019/9
30. oktober 2019
Pogodba
prenos RP: 0141-25/2015-14 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
11. maj 2018 - 18. december 2021
aneks: dodatek št.1
14. februar 2020
Uradni list
103/00, zap. št. 112
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS