Poljčane


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Poljčane
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
19.1337 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2023
5336686000
SI 50627554
GIC KAMNOLOMI, pridobivanje kamna, d.o.o.
GIC KAMNOLOMI d.o.o.
Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina
2018
5336686000
SI 50627554
TRIK kamenine d.o.o.
TRIK d.o.o.
Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina
2013
5077826000
SI 14734630
GRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d. - v stečaju
GRANIT d.d. - v stečaju
Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica
2001
5077826000
SI 14734630
GRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d.
GRANIT d.d.
Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica
2000
5077826000
SI 14734630
GRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d.
GRANIT d.d.
Titova cesta 87, 2310 Slovenska Bistrica

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje dolomita v pridobivalnem prostoru Kamnoloma Poljčane, št. RP-14/2017 MK, september 2017

© 2024 - MNVP, made by GeoZS