Bereča vas

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Metlika
Koncesionar
AVTOPREVOZNIŠTVO IN PRIDOBIVANJE PESKA IN GRAMOZA - JANEZ AMBROŽIČ S.P.
Bereča vas 35
8331 Suhor
matična št. 5095737000, davčna št. SI82573824
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-70/91
29. maj 1992
Pogodba
105. člen: 354-14-65/01 - osnovni prostor
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 36

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS