Bereča vas – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (15.10.2009-15.10.2019)
Občina
Metlika
Koncesionar
AVTOPREVOZNIŠTVO IN PRIDOBIVANJE PESKA IN GRAMOZA - JANEZ AMBROŽIČ S.P.
Bereča vas 35
8331 Suhor
matična št. 5095737000, davčna št. SI82573824
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 351-101/2010-70
3. marec 2011
Pogodba
17. člen: 0141-61/2005-23 - širitev
15. oktober 2009 - 15. oktober 2019
Uradni list
66/04, zap. št. 11

© 2019 - MZI, izdelal GeoZS