Bezena – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (20. 03. 2008-20. 03. 2023)
Občina
Ruše
Koncesionar
PREVOZNIŠTVO, GRADBENA MEHANIZACIJA, POSREDNIŠTVO, GRAMOZNICA BEZENA SILVA BRAČKO S.P.
Plintovec 14
2201 Zgornja Kungota
matična št. 5271804000, davčna št. SI26399865
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,4950 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 361-1/2009-14
11. 12. 2009
Pogodba
17. člen: 0141-9/2005-34 - širitev
20. 03. 2008 - 20. 03. 2023
Uradni list
97/06, zap. št. 18
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS