Bezena – širitev


Mining right to
exploitation
Mineral resource
gravel
Municipality
Ruše
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
0.4950 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2022
8848599000
SI 24312754
SILVA BRAČKO d.o.o., družba za prevozništvo, gradbeništvo, posredništvo, trgovino in gramoznica Bezena, d.o.o.
SILVA BRAČKO d.o.o.
Plintovec 14, 2201 Zgornja Kungota
2021
izbrisan iz AJPES-a
2006
5271804000
SI 26399865
PREVOZNIŠTVO, GRADBENA MEHANIZACIJA, POSREDNIŠTVO, GRAMOZNICA BEZENA SILVA BRAČKO S.P.
SILVA BRAČKO S.P.
Plintovec 14, 2201 Zgornja Kungota

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Razširitev izkoriščanja v Gramoznici Vernik na 1. del II. faze, št. RP-8/2009, Projekt za izkoriščanje in izvajanje del, Velenje, julij 2009

© 2024 - MNVP, made by GeoZS