Boreci – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina (22.1.2010-22.1.2025)
Občina
Križevci
Koncesionar
ni koncesionarja
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Pogodba
17. člen: 430-83/2006-376 - širitev
22. januar 2010 - 22. januar 2025
Uradni list
97/06, zap. št. 16

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS