Boreci – širitev


Mining right to
exploitation
Mineral resource
brick clay (22/01/2010-02/11/2019, 08/02/2021-22/01/2025)
Municipality
Križevci
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
12.0947 ha
Pit bottom
181.5 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2021
5076382000
SI 28649974
Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o.
Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2018
izbrisan iz AJPES-a
2006
1414119000
SI 79618057
TONDACH SLOVENIJA, proizvodnja opečne kritine, d.o.o.
TONDACH SLOVENIJA d.o.o.
Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - RP za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju mineralne surovine - opekarska glina v glinokopu "Boreci" s sanacijo, širitev glinokopa št. proj. 15B/07-VŽ, februar 2007

© 2024 - MNVP, made by GeoZS