Topli vrh

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Semič
Koncesionar
GMP PESKOKOP ALEN MUJAKIĆ S.P.
Metliška cesta 7
8333 Semič
matična št. 3279596000, davčna št. SI36715930
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,1349 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-130/80
13. 12. 1995
Pogodba
prenos RP: 0141-2/2010-3 - pogodba po sklepu o dedovanju
15. 12. 2010 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 32
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS