Velika Pirešica – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (22.4.2010-2.2.2026)
Občina
Žalec
Koncesionar
CM CELJE, d.d. - Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje - v stečaju
Lava 42
3000 Celje
matična št. 5143241000, davčna št. SI71147225
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
27,4600 ha
Pogodba
17. člen: 0141-15/2006-15 - širitev
22. april 2010 - 2. februar 2026
Uradni list
59/05, zap. št. 14
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS