Velika Pirešica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec in dolomit (11.1.2002-11.1.2022)
Občina
Žalec
Koncesionar
CM CELJE, d.d. - Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje - v stečaju
Lava 42
3000 Celje
matična št. 5143241000, davčna št. SI71147225
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
11,3300 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 03/12UA-109/1961
26. oktober 1961
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/77-3/3
9. maj 1977
dovoljenje za izkoriščanje: 352-17/76-3/3
15. oktober 1976
Pogodba
105. člen: 354-14-175/01 - osnovni prostor
11. januar 2002 - 11. januar 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 133
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS