Velika Pirešica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec in dolomit (11. 01. 2002-11. 01. 2022)
Občina
Žalec
Koncesionar
CM CELJE, d.d. - Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje - v stečaju
Lava 42
3000 Celje
matična št. 5143241000, davčna št. SI71147225
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
11,3218 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 03/12UA-109/1961
26. 10. 1961
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/77-3/3
9. 05. 1977
dovoljenje za izkoriščanje: 352-17/76-3/3
15. 10. 1976
Pogodba
105. člen: 354-14-175/01 - osnovni prostor
11. 01. 2002 - 11. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 133
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS