Draga pri Cerovici

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-28.1.2051)
Občina
Šmartno pri Litiji
Koncesionar
DRAGA Separacija peska, d.o.o., Litija
Liberga 11
1275 Šmartno pri Litiji
matična št. 5399963000, davčna št. SI44552475
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
10,3784 ha
Dovoljenje
popravek dovoljenja: 315-2/96
25. marec 1996
dovoljenje za izkoriščanje: 353-30/90
19. april 1991
popravek dovoljenja: 361-1/2018-4
31. maj 2018
Pogodba
prenos RP: 0141-37/2005 - pogodba o prenosu
27. januar 2006 - 28. januar 2051
aneks: dodatek št.1
24. november 2019
Uradni list
103/00, zap. št. 39
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS