Draga pri Cerovici


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Šmartno pri Litiji
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
10.3784 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2013
5399963000
SI 44552475
DRAGA Separacija peska, d.o.o., Litija
DRAGA d.o.o. Litija
Liberga 11, 1275 Šmartno pri Litiji
2006
5399963000
SI 44552475
DRAGA Separacija peska, d.o.o., Kidričeva 3, Litija
DRAGA d.o.o. Litija
Kidričeva cesta 3, 1270 Litija
2000
1272101
39343987
BERČON ANTON s.p., kamnolom Draga I
-
Kidričeva 3, 1270 Litija

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del dodatke št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna dolomita, št. proj. 04/2019-PB, februar - junij 2019

© 2024 - MNVP, made by GeoZS