Griža pri Rižani

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (21.1.2002-21.1.2022)
Občina
Mestna občina Koper - Comune citta` di Capodistria
Koncesionar
PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve - v stečaju
Vipavska cesta 3
5270 Ajdovščina
matična št. 5075840000, davčna št. SI95666222
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
22,1324 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/79
28. januar 1980
dovoljenje za izkoriščanje: 351-1192/99
11. december 2001
Pogodba
105. člen: 354-14-13/01 - osnovni prostor
21. januar 2002 - 21. januar 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 28
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS