Griža pri Rižani

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - limestone
Municipality
Mestna občina Koper - Comune citta` di Capodistria
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
22.1324 ha
Pit bottom
102 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2023
6256333000
SI 32600925
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
VOC Ekologija d.o.o.
Lava 42, 3000 Celje
2021
6256333000
SI 32600925
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
VOC Ekologija d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur
2012
5075840000
SI 95666222
PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve - v stečaju
PRIMORJE d.d. - v stečaju
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
2002
5075840000
SI 95666222
PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve
PRIMORJE d.d.
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
2000
5076064
50519280
GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE STAVBENIK, d.d. Koper
GIP STAVBENIK, d.d., Koper
Ul. 15. maja 16, 6000 Koper

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - RP pridobivanje tehničnega gradbenega kamna - apnenca v kamnolomu "Griža" sanacija kamnoloma, št. Proj. 485/93-ing.VM in dodatek "Kamnolom Griža pri Rižani-Ekonomski elaborat za sanacijo kamnoloma Griža pri Rižani - dodatek k projektu št. 485/93, september 1994

© 2024 - MNVP, made by GeoZS