Globoko

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovine
  • keramičarska glina (-)
  • kremenov pesek, kremen (21.1.2002-21.1.2022)
  • ognjevarna glina (21.1.2002-21.1.2022)
Občina
Brežice
Koncesionar
IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.o.o.
Dolenja vas, Savska cesta 1
1410 Zagorje ob Savi
matična št. 5033144000, davčna št. SI91530130
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/285-60
9. junij 1960
Pogodba
prenos RP: 0141-33/2005-a - pogodba o prenosu
26. februar 2007 - 21. januar 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 30

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS