Globoko

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resources
  • ceramic/ball clay (-)
  • quartz sand, quartz (21/01/2002-21/07/2023)
  • fire-resistant clay (21/01/2002-21/07/2023)
Municipality
Brežice
Polygon drawing
approximate area - the coordinates of the polygon's edges are approximate, it is necessary to submit the elaborate of the mining site
Surface area of the site
30.0707 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2021
5033144000
SI 91530130
InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.
InterCal Slovenija d.o.o.
Dolenja vas, Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi
2007
5033144000
SI 91530130
IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.o.o.
IGM ZAGORJE, d.o.o.
Dolenja vas, Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi
2003
5043816000
SI71263187
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.
SALONIT ANHOVO, d.d.
Anhovo, Vojkova ulica 1, 5210 Deskle
2001
5232295
78627397
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d. - v stečaju
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d. - v stečaju
Šentlenart 71, 8250 Brežice
2000
5232295
78627397
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d.
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d.
Šentlenart 71, 8250 Brežice

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

© 2024 - MNVP, made by GeoZS