Bradeško - Zadobje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (29.7.2008-12.2.2016, 10.7.2017-12.2.2036)
Občina
Gorenja vas-Poljane
Koncesionar
IZKOPI IN PREVOZI JANEZ BRADEŠKO S.P.
Zadobje 17
4224 Gorenja vas
matična št. 5573694000, davčna št. SI90409116
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,2078 ha
Pogodba
17. člen: 0141-16/2007-8.
10. julij 2017 - 12. februar 2036
aneks: dodatek št.1
10. julij 2017
Uradni list
66/04, zap. št. 21
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS