Bradeško - Zadobje


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite (29/07/2008-12/02/2016, 10/07/2017-12/02/2036)
Municipality
Gorenja vas-Poljane
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
3.2078 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2004
5573694000
SI 90409116
IZKOPI IN PREVOZI JANEZ BRADEŠKO S.P.
JANEZ BRADEŠKO S.P.
Zadobje 17, 4224 Gorenja vas

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del dodatka št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju, št. proj. 1-9/2015-VŽ, september 2015

© 2024 - MNVP, made by GeoZS