Velenje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
premog - lignit, podzemsko (21. 01. 2002-21. 01. 2022)
Občina
Šoštanj, Mestna občina Velenje
Koncesionar
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320 Velenje
matična št. 5040361000, davčna št. SI92231217
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1.104,2477 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/73-60
18. 06. 1960
dovoljenje za izkoriščanje: 313-8/99/E-JV
7. 09. 1999
Pogodba
105. člen: 354-14-73/01
21. 01. 2002 - 21. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 18
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS