Velenje

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
coal - lignite, underground
Municipality
Šoštanj, Mestna občina Velenje
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
1,104.2477 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2017
5040361000
SI 92231217
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
-
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
2002
5040361000
SI 92231217
PREMOGOVNIK VELENJE, d.d.
-
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
2000
5040361000
SI 92231217
PREMOGOVNIK VELENJE javno podjetje za pridobivanje lignita, d.d.
PREMOGOVNIK VELENJE d.d.
Partizanska 78, 3320 Velenje

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

© 2023 - MNVP, made by GeoZS