Batič

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Mislinja
Koncesionar
GRADBENIŠTVO PERŠE UROŠ PERŠE s.p.
Podgorje 13A
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
matična št. 3073726000, davčna št. SI 76159884
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,8717 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 312-2/93-6/3
27. avgust 1996
Pogodba
prenos RP: 0141-4/2017-12 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
22. avgust 2018 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 15
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS