Batič


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Mislinja
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
0.8717 ha
Pit bottom
538 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2018
3073726000
SI 76159884
GRADBENIŠTVO PERŠE UROŠ PERŠE s.p.
UROŠ PERŠE s.p.
Podgorje 13A, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
2000
1009559000
SI 33805687
PESKOKOP PRIDOBIVANJE PESKA BATIČ IVAN S.P.
-
Na vasi 15, 2382 Mislinja

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine "Izkoriščanje I. faze kamnoloma Batič", št. RPK-1/2018, april 2018, dopolnjeno maj 2018

© 2024 - MNVP, made by GeoZS