Mali Medvejk

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Sežana
Koncesionar
KRAŠKI ZIDAR d.d., podjetje za gradbeništvo, inženiring in proizvodnjo - v stečaju
Kolodvorska ulica 1
6210 Sežana
matična št. 5075475000, davčna št. SI38583372
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,2600 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351 02-149/90-251-2/ŠA
13. oktober 1998
dovoljenje za izkoriščanje: 351-47/77-3
6. avgust 1980
Pogodba
105. člen: 354-14-66/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 34
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS