Mali Medvejk


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - limestone
Municipality
Sežana
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
8.2600 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2020
1937413000
SI 47018682
P.G.M. INŽENIRING proizvodnja gradbenih in drugih materialov d.o.o.
P.G.M. INŽENIRING d.o.o.
Cesta na Lenivec 102, 6210 Sežana
2012
5075475000
SI 38583372
KRAŠKI ZIDAR d.d., podjetje za gradbeništvo, inženiring in proizvodnjo - v stečaju
KRAŠKI ZIDAR d.d. - v stečaju
Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana
2006
5075475000
SI 38583372
KRAŠKI ZIDAR d.d., podjetje za gradbeništvo, inženiring in proizvodnjo
KRAŠKI ZIDAR d.d.
Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana
2000
5075475000
SI 38583372
SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE KRAŠKI ZIDAR d.d., Sežana
SGP Kraški zidar d.d., Sežana
Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna - apnenca z oceno stroškov sanacije po končanem izkoriščanju v kamnolomu Mali Medvejk v občini Sežana; št.p.: GRE-PGM-1rpk/2018, december 2019

© 2024 - MNVP, made by GeoZS