Polhovica - Prapreče

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kremenov pesek in prod (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Šentjernej
Koncesionar
KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto
Dolenje Mokro Polje 40
8310 Šentjernej
matična št. 5033934000, davčna št. SI21956588
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-41/72-IX/RO
7. junij 1972
Pogodba
105. člen: 354-14-101/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 98

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS