Polhovica - Prapreče

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
quartz sand and gravel
Municipality
Šentjernej
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
64.1768 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2020
5033934000
SI 21956588
KREMEN d.o.o., industrija in rudniki nekovin
KREMEN d.o.o.
Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej
2005
5033934000
SI 21956588
KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto
KREMEN, d.d., Novo mesto
Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej
2000
5033934000
SI 21956588
KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto
KREMEN, d.d., Novo mesto
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

© 2024 - MNVP, made by GeoZS