Soteska

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Dolenjske Toplice
Koncesionar
GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d
Smrečnikova ulica 45
8000 Novo mesto
matična št. 5142504000, davčna št. SI90352742
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-02-1/84-8
25. oktober 1984
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/69-2
14. april 1970
Pogodba
105. člen: 354-14-200/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 171

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS