Soteska


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Dolenjske Toplice
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
7.3000 ha
Pit bottom
260 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2019
5142504000
SI 90352742
GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d.
G G NOVO MESTO d.d.
Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto
2000
5142504000
SI 90352742
GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d.
G G NOVO MESTO d.d.
Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del dodatka št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za podelitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna-dolomita v kamnolomu Soteska v občini Dolenjske Toplice, št. proj. 1-3/2013-VŽ, marec 2013, dopolnitev marec 2021

© 2024 - MNVP, made by GeoZS