Borovnik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Zagorje ob Savi
Koncesionar
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Sedraž 3
3270 Laško
matična št. 1824325000, davčna št. SI41512278
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,5187 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 312-1/89-7
14. december 1990
odločba za spremembo prostora: 354-17-1/2004
30. maj 2005
enotno dovoljenje pri spremembi odkopne metode: 361-1/2006
27. marec 2006
Pogodba
prenos RP: 0141-3/2015-12 - pogodba o prenosu
28. november 2017 - 10. december 2021
aneks: dodatek št.1
21. februar 2018
Uradni list
103/00, zap. št. 162
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS