Borovnik

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite (10/12/2001-03/06/2015, 28/11/2017-10/06/2023)
Municipality
Zagorje ob Savi
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
8.5187 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2020
1824325000
SI 41512278
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
AGM NEMEC d.o.o.
Marno 44, 1431 Dol pri Hrastniku
2017
1824325000
SI 41512278
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
AGM NEMEC d.o.o.
Sedraž 3, 3270 Laško
2013
5076790000
SI 19807864
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. - v stečaju
CP Ljubljana, d.d. - v stečaju
Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana
2006
5076790000
SI 19807864
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
CP Ljubljana, d.d.
Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana
2000
5438446
SI 72866250
KAMNOLOM BOROVNIK, d.o.o.
-
Kopališka 14, 1410 Zagorje ob Savi

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju tehničnega kamna v kamnolomu Borovnik s pomočjo gradbene mehanizacije, RTH d.o.o., januar 2006 in Rudarski projekt končna sanacija kamnoloma Borovnik št. RP-03/17 MČS, april 2017

© 2024 - MNVP, made by GeoZS