Stranice

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec in dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Zreče
Koncesionar
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21
3230 Šentjur
matična št. 6256333000, davčna št. SI 32600925
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
13,2582 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-3/81-2/3
24. junij 1981
dovoljenje za izkoriščanje: 351-208/84-8/3
5. november 1987
Pogodba
105. člen: 354-14-144/01
10. december 2001 - 10. december 2021
aneks: sklep sodišča - pravno nasledstvo
21. junij 2013
Uradni list
103/00, zap. št. 158
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS