Stranice

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - limestone and dolomite
Municipality
Zreče
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
13.2582 ha
Pit bottom
480 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2023
6256333000
SI 32600925
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
VOC Ekologija d.o.o.
Lava 42, 3000 Celje
2016
6256333000
SI 32600925
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
VOC Ekologija d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur
2013
6256333000
SI 32600925
Ahac nizke gradnje d.o.o.
Ahac NG d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur
2011
5609887000
SI 99907119
INGRAD GRAMAT Trgovska in proizvodna družba d.d. " - v stečaju"
INGRAD GRAMAT, d.d. " - v stečaju"
Medlog 7, 3000 Celje
2000
5609887000
SI 99907119
INGRAD GRAMAT Trgovska in proizvodna družba d.d.
INGRAD GRAMAT, d.d.
Medlog 7, 3000 Celje

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Izvajanje del in sanacijo mora koncesionar izvajati po - Rudarski projekt št. RP-2016-01-DP, april 2016

© 2024 - MNVP, made by GeoZS