Zg. Gabernik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Rogaška Slatina
Koncesionar
PREVOZNE STORITVE, ZEMELJSKA DELA, PRIDOBIVANJE KAMNA ANDREJ JAGODIČ S.P.
Podturn 3
3241 Podplat
matična št. 5275506000, davčna št. SI35821493
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,5997 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 313-50/69-4/4
27. maj 1969
dovoljenje za izkoriščanje: 35107-0001/00-104/DA
21. julij 2000
Pogodba
prenos RP: 0141-14/2012-6 - pogodba po sklepu o dedovanju
12. avgust 2013 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 143
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS