Zg. Gabernik

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Rogaška Slatina
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
7.5997 ha
Pit bottom
362 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2013
5275506000
SI35821493
PREVOZNE STORITVE, ZEMELJSKA DELA, PRIDOBIVANJE KAMNA ANDREJ JAGODIČ S.P.
ANDREJ JAGODIČ S.P.
Podturn 3, 3241 Podplat
2000
5833192000
91316812
PRIDOBIVANJE KAMNA, PREVOZNE STORITVE IN ZEMELJSKA DELA ANTON JAGODIČ S.P.
ANTON JAGODIČ S.P.
Podturn 3, 3241 Podplat

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje - sanacija kamnoloma tehničnega kamna - dolomita Zgornji Gabernik (Gajšek), št.6/2013-PB, maj 2013

© 2024 - MNVP, made by GeoZS