Hotavlje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec (10.12.2001-13.7.2012, 10.7.2014-10.12.2021)
Občina
Gorenja vas-Poljane
Koncesionar
MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, d.o.o.
Hotavlje 40
4224 Gorenja vas
matična št. 1990837000, davčna št. SI22864539
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,4902 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-63/2-60
3. september 1960
Pogodba
prenos RP: 0141-28/2013-11 - pogodba o prenosu
10. julij 2014 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 3
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS