Hotavlje

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
natural stone - limestone (10/12/2001-13/07/2012, 10/07/2014-10/06/2023)
Municipality
Gorenja vas-Poljane
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
9.2688 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2014
1990837000
SI 22864539
MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, d.o.o.
MARMOR HOTAVLJE, d.o.o.
Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas
2012
izbrisan iz AJPES-a
2000
5034531000
SI 14082942
MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, d.d., Hotavlje
MARMOR HOTAVLJE, d.d.
Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Pridobivalni prostor mora biti urejen na način, določen v - Rudarski projekt Sanacija in izvajanje del, RP-02/14, maj 2014

© 2024 - MNVP, made by GeoZS