Graben

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Radovljica
Koncesionar
GORENJC, družba za inženirske dejavnosti, d.o.o.
Savska cesta 29
4240 Radovljica
matična št. 5075459000, davčna št. SI 39910725
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,5051 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-2/73-7
10. 04. 1978
dovoljenje za izkoriščanje: 311-2/75-7
9. 02. 1979
dovoljenje za izkoriščanje: 311-2/79-7
8. 09. 1980
odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-7/2016-15
18. 11. 2016
Pogodba
105. člen: 354-14-22/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2031
aneks: dodatek št.1
6. 02. 2017
Uradni list
103/00, zap. št. 108
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS