Graben


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Radovljica
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,5051 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2018
5075459000
SI 39910725
GORENJC, družba za inženirske dejavnosti, d.o.o.
GORENJC d.o.o.
Savska cesta 29, 4240 Radovljica
2012
5075459000
SI 39910725
GORENJC, splošno gradbeno podjetje, d.d.
SGP GORENJC d.d.
Ljubljanska cesta 11, 4240 Radovljica
2000
5075459000
SI 39910725
GORENJC, splošno gradbeno podjetje, d.o.o.
SGP GORENJC, d.o.o.
Ljubljanska cesta 11, 4240 Radovljica

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt (navedeno v dodatku št. 1) - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje proda, Podaljšanje koncesije v delu pridobivalnega prostora gramoznice Graben, št. proj. 07/2016-PB, maj 2016

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS