Boben

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Hrastnik
Koncesionar
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Marno 44
1431 Dol pri Hrastniku
matična št. 1824325000, davčna št. SI41512278
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
4,0100 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-122/73-3
4. 05. 1977
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 351-94/96-2
31. 07. 1996
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 351-94/96-2
16. 11. 1999
Pogodba
prenos RP: 0141-4/2006 - pogodba o prenosu
19. 04. 2006 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 104
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS