Boben

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Hrastnik
Koncesionar
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Sedraž 3
3270 Laško
matična št. 1824325000, davčna št. SI41512278
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-122/73-3
4. maj 1977
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 351-94/96-2
31. julij 1996
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 351-94/96-2
16. november 1999
Pogodba
prenos RP: 0141-4/2006 - pogodba o prenosu
19. april 2006 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 104

© 2019 - MZI, izdelal GeoZS